Symetria
ul. 3 Maja 11a
40-096 Katowice
Opinie: 6 (średnia z 10 opinii)
Kontakt:
tel: 602
Pokaż numer
382614
e-mail:
Pokaż adres
symetria@kw.katowice.pl
facebook
Sposoby płatności:
• płatnosć online tPay
Godziny otwarcia:
Pn:
10:00 - 21:00
Wt:
10:00 - 21:00
Śr:
10:00 - 21:00
Cz:
10:00 - 21:00
Pt:
Zamknięte
So:
Zamknięte
Nd:
Zamknięte
Joga
1h 30min
promocja
Normalna 15,00 zł
Oferta firmy
Opis usługi

JOGA – praktyka asan w nurcie Vinyasa Krama Jogi. Jest to praktyka z przewagą sekwencji dynamicznych, gdzie praca wychodzi od uświadomienia sobie podstawy pozycji, aktywizacji mięśni na poziomie głębokim oraz ustalenia zrównoważonego rytmu oddechowego. Kolejnym etapem jest wprowadzenie ruchu, który powinien być synchronizowany z naszym oddechem. Praca pozwala rozwijać świadomość oddechu, uwalnia od zbędnych napięć oraz poprawia koncentrację. Elementem praktyki są również pozycje statyczne, które będą wspomagać naukę budowania właściwej, naturalnej dla nas postawy ciała oraz będą rozwijać naszą siłę. Każde zajęcia kończą się relaksacją.

Regulamin

Sala Treningowa SYMETRIA

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach odbywających się w sali treningowej SYMETRIA w Katowicach oraz warunki rezerwacji i płatności.

 2. Każda osoba uczestnicząca w zajęciach zobowiązana jest do zapoznania się i bezwzględnego stosowania Regulaminu.

 3. Właścicielem SYMETRII jest Stowarzyszenie Klub Wysokogórski w Katowicach z siedzibą przy ul. 3 Maja 11a, 40-096 Katowice, NIP: 634-19-11-757, KRS 0000145253 .

 4. Definicje:

  1. SYMETRIA – sala treningowa Klubu Wysokogórskiego w Katowicach

  2. Uczestnik – każda osoba biorąca udział w zajęciach,

  3. Prowadzący – instruktor, który prowadzi zajęcia,

  4. mbooking – system rezerwacji,

  5. tpay – system płatności online, serwis internetowy, który jest prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań.

 

§2 Zasady uczestnictwa w zajęciach

 1. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym pod adresem: www.kw.katowice.pl/symetria

 2. Wstęp na zajęcia dozwolony jest w godzinach otwarcia, określonych w aktualnej ofercie, dostępnej na stronie internetowej, w obecności instruktora (trenera) upoważnionego do nadzorowania zajęć.

 3. Na zajęciach obowiązuje wyłącznie wygodny strój sportowy, czyste i sportowe obuwie zmienne oraz według potrzeb ręcznik.

 4. Jeśli sala nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa Uczestnik winien zgłosić to niezwłocznie Prowadzącemu.

 5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie rezerwacji. Rezerwacji należy dokonać co najmniej godzinę przed zajęciami. Ilość uczestników biorących udział zajęciach jest ograniczona i uzależniona od rodzaju zajęć

 6. Rezerwacji można dokonać poprzez system rezerwacji dostępny pod adresem: link

 7. Tylko rezerwacja gwarantuje uczestnictwo w zajęciach. W przypadku braku rezerwacji oraz miejsc Uczestnik nie zostanie wpuszczony na salę treningową.

 8. Każdy Uczestnik biorący udział w zajęciach potwierdza, że jest osobą zdrową i nie ma żadnych przeciwwskazań, aby w nich uczestniczyć. Wszelkie przeciwwskazania i wątpliwości w zakresie zdolności do uczestnictwa w zajęciach powinny być zgłaszane przed zajęciami instruktorowi.

 9. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów.

 10. Prowadzący zajęcia oraz Stowarzyszenie nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy czy inne zdarzenia losowe powstałe w czasie zajęć, których przyczyna nie wynika z oczywistego błędu czy zaniedbania osoby prowadzącej zajęcia czy nieodpowiedniego stanu technicznego wyposażenia obiektu

 11. Rzeczy osobiste w trakcie zajęć należy przechowywać w szatni. Cenne przedmioty powinny pozostawać pod nadzorem ich Właściciela na sali ćwiczeń. Za rzeczy pozostawione w obiekcie po zakończeniu zajęć Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności. 

   

   

§3 Warunki płatności oraz zwroty

 1. Płatności za zajęcia przyjmowane są za pośrednictwem serwisu tpay.com. Płatności należy dokonać w momencie dokonywania rezerwacji.

 2. Płatności gotówkowe przyjmowane są w wyjątkowych sytuacjach (np. awaria systemów rezerwacji lub płatności) bezpośrednio przed zajęciami.

 3. W przypadku braku płatności Uczestnik nie zostanie dopuszczony do zajęć.

 4. Aktualny cennik usług znajduje się tutaj 

 5. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności prosimy zgłaszać pod adresem email: symetria@kw.katowice.pl wpisując: unikalny identyfikator transakcji

 6. Rezygnacja z zajęć związana z nienaliczaniem lub zwrotem odpłatności jest możliwa przed upłynięciem 24 godzin do rozpoczęcia zajęć. Regulacja ta dotyczy płatności jednorazowych oraz karnetów abonamentowych zdefiniowanych w formule ilości zajęć do wykorzystania.

 7. W przypadku korzystania z karnetów abonamentowych zdefiniowanych w formule czasowej (karnet miesięczny, kwartalny, roczny) nie uprawnia do zwrotów wpłaconych środków czy wydłużenia ważności karnetu.

 

§4 Postanowienia końcowe

 1. Ostatnia aktualizacja regulaminu miała miejsce dnia 01.04.2017r.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2017r.

 3. Dane kontaktowe w sprawie pytań do Członka Zarządu KW Katowice: Jolanta Głowacka telefon: 602 382 614, email: symetria@kw.katowice.pl

Pobierz aplikację mobilną
KONTAKT
kontakt@mbooking.pl
695 522 255