3xC Bożena Fijołek
Tużycka 2
03-683 Warszawa
Opinie: 0 (średnia z 0 opinii)
Kontakt:
tel:
e-mail: bozena_fijolek@wp.pl
Kursy
Kurs ADR podstawowy
500,00 zł
W cenie kursu: podręcznik, materiały szkoleniowe, kawa, herbata, ciastka, egzamin państwowy.
Warszawa
(0)
0.0
Kurs: Doradca DGSA lub RID
2 000,00 zł
Zapraszamy na kursy dla osób będących kandydatami oraz dla przedłużających uprawnienia doradcy DGSA i RID(doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych oraz doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu kolejowego towarów niebezpiecznych ). W cenie szkolenia:- materiały edukacyjne (przepisy, zadania, testy w postaci drukowanej i elektronicznej),- katering (obiady oraz ciepłe napoje i przekąski),- opieka nad kursantem do egzaminu (konsultacje telefoniczne, mailowe, bezpośrednie).Możliwość pomocy w zakwaterowaniu w pobliżu ośrodka. ZAKRES, RAMOWY PROGRAM I MINIMALNY CZAS TRWANIA KURSU DORADCY (DGSA i RID)Można zrobić kurs zintegrowany ADR + RID lub niezaleznie tylko jeden z tych kursów. I. Zakres kursu: 1. Część ogólna - 24 h.2. Część specjalistyczna: a) przewóz drogowy - 16 h.b) przewóz kolejowy - 16 h.3. Konsultacje - 4 h. II. Ramowy program:1. Część ogólna 1. Przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych, w szczególności cel i zakres regulacji oraz praktyczne posługiwanie się przepisami - 1 h.2. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych, w szczególności zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne, zasady klasyfikacji, przepisy szczególne dla poszczególnych klas, towary niedopuszczone do przewozu, odpady niebezpieczne, materiały i przedmioty wybuchowe (klasa 1), materiały promieniotwórcze (klasa 7) - 4 h.3. Budowa i używanie opakowań, w szczególności ogólne zasady pakowania, rodzaje i kategorie opakowań, kodowanie opakowań, instrukcje pakowania, zasady doboru opakowań - 2 h.4. Zasady znakowania: - nalepki ostrzegawcze, duże nalepki ostrzegawcze, - pomarańczowe tablice identyfikacyjne, - inne znaki i oznakowania, - szczegółowe zasady znakowania - 3 h.5. Dokumentacja: - zasady wypełniania dokumentu przewozowego, - certyfikat pakowania kontenera, - raport powypadkowy, - roczne sprawozdanie - 2 h.6. Szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych: - przewóz towarów niebezpiecznych w ilościach ograniczonych i wyłączonych, - przewóz towarów niebezpiecznych na zasadach wyłączenia spod przepisów, - odstępstwa, ograniczenia przewozowe, - przewozy materiałów promieniotwórczych - 3 h.7. Warunki przewozu, załadunku, rozładunku, manipulowanie ładunkiem: - przewóz sztuk przesyłek, - przewóz towaru luzem, kontenery do przewozu towaru luzem, - pakowanie razem, - załadunek razem - 2 h.8. Obowiązki uczestników przewozu, kontrola przewozów, zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych i za szkody spowodowane takim przewozem - 1 h.9. Ćwiczenia - 6 h.2. Część specjalistyczna: a) przewóz drogowy (ADR)1. Przepisy dotyczące przewozu drogowego: - przepisy krajowe i międzynarodowe dotyczące przewozu drogowego towarów niebezpiecznych - 1 h.2. Dokumentacja: - dokumenty przewozowe w transporcie krajowym i międzynarodowym – zasady wypełniania, ćwiczenia, - instrukcje pisemne zgodne z ADR, - świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR, - zaświadczenie ADR - 1 h.3. Pojazdy: - wymagania konstrukcyjne dla pojazdów, - pojazdy EX/II, EX/III, FL, AT, OX, MEMU, - wyposażenie jednostek transportowych (podstawowe, dodatkowe), - sprzęt gaśniczy, - oznakowanie jednostek transportowych przewożących: sztuki przesyłki, materiały stałe luzem, materiały ciekłe, sypkie lub gazy w cysternach - 4 h. 4. Załadunek i rozładunek: - mocowanie ładunku na pojeździe, - wymagania dotyczące załadunku i rozładunku niektórych towarów, w szczególności ograniczenia ilościowe, - zakazy ładowania razem (do jednego pojazdu) różnych towarów niebezpiecznych oraz towarów niebezpiecznych z żywnością, - zakazy ładowania razem – ćwiczenia - 3 h.5. Przewóz w cysternach: - dobór cysterny na podstawie właściwości fizykochemicznych towaru, - charakterystyka cystern stałych, odejmowalnych, przenośnych, kontenerów-cystern, pojazdów-baterii oraz cystern do przewozu odpadów - kodowanie cystern, - układy i urządzenia bezpieczeństwa stosowane w cysternach, - zasady załadunku i rozładunku cystern - 3 h.6. Zagrożenia dla ludzi i ?rodowiska spowodowane przewozem drogowym towarów niebezpiecznych; ratownictwo techniczne i chemiczne: - zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne, następstwa wypadków, - organizacja systemu ratowniczo-gaśniczego, - powiadamianie o zdarzeniu, - zasady działań ratowniczych na miejscu zdarzenia, - analiza okoliczności i przyczyn zaistniałych zdarzeń, - ochrona środowiska - 3 h.7. Szkolenie kierowców i innych osób związanych z przewozem: - rodzaje i zakres szkoleń, - dokumentacja szkolenia - 1 h. b) przewóz koleją (RID)1. Przepisy kolejowe: - przepisy krajowe i międzynarodowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych koleją, - przepisy zarządcy infrastruktury - 1 h.2. Dokumentacja: - listy przewozowe w komunikacji krajowej i międzynarodowej – zasady wypełniania, ćwiczenia, - dokumenty kolejowe - 2 h.3. Znakowanie wagonów: - zasady znakowania wagonów (krytych, odkrytych, platform), - znaki dotyczące manewrowania - 1 h.4. Przewóz w cysternach: - dobór cysterny do towaru na podstawie stwarzanych zagrożeń oraz stanu skupienia, - charakterystyka cystern stałych, odejmowalnych, przenośnych, kontenerów-cystern, wagonów-baterii oraz cystern do przewozu odpadów - kodowanie cystern, - układy i urządzenia bezpieczeństwa stosowane w cysternach, - zasady załadunku i rozładunku cystern - 4 h.5. Zagadnienie eksploatacyjne: - zdanie/przyjęcie przesyłki do przewozu, - zasady wykonywania prac manewrowych, - formowanie pociągu, - odległość ochronna, - wyposażenie pojazdów trakcyjnych w pociągach z wagonami z towarami niebezpiecznymi, - przewóz wagonów próżnych nieczyszczonych, - oczyszczanie wagonów po przewozie towarów niebezpiecznych - 4 h.6. Zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem towarów niebezpiecznych koleją – ratownictwo techniczne i chemiczne: - zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne, następstwa wypadków, - powiadamianie o zdarzeniu, - zasady działań ratowniczych na miejscu zdarzenia, - przyczyny zdarzeń, - ochrona środowiska - 3 h.7. Szkolenie pracowników: - zasady prowadzenia szkoleń, - dokumentacja szkolenia - 1 h. Oferujemy usługi w ramach doradztwa w zakresie ADR odraz kursy dla kandydatów na doradców DGSA. Każda firma, która zajmuje się:- transportem drogowym materiałów niebezpiecznych (w ilościach wymagających oznakowanie pojazdu tablicami pomarańczowymi ADR),- załadunkiem / rozładunkiem,- pakowaniem,- napełnianiem,ma obowiązek wyznaczyć doradcę DGSA (ADR). Podstawowe obowiązki doradcy DGSA to:- sporządzenie raportu rocznego dla przedsiębiorcy,- sporządzenie raportu powypadkowego,- doradztwo w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,- ocena zgodności realizacji przewozu z wymaganiami określonymi w ustawie i umowie ADR.Służymy również radą przewoźnikom, którzy wożą materiały niebezpieczne na wyłączeniach i chcą mieć pewność, ze wykonują te czynności zgodnie z przepisami ADR.Zapraszamy do współpracy firmy z terenu całej Polski.
Warszawa
(0)
0.0
Kurs: Doradca DGSA i RID
3 000,00 zł
Zapraszamy na kursy dla osób będących kandydatami oraz dla przedłużających uprawnienia doradcy DGSA i RID(doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych oraz doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu kolejowego towarów niebezpiecznych ). W cenie szkolenia:- materiały edukacyjne (przepisy, zadania, testy w postaci drukowanej i elektronicznej),- katering (obiady oraz ciepłe napoje i przekąski),- opieka nad kursantem do egzaminu (konsultacje telefoniczne, mailowe, bezpośrednie).Możliwość pomocy w zakwaterowaniu w pobliżu ośrodka. ZAKRES, RAMOWY PROGRAM I MINIMALNY CZAS TRWANIA KURSU DORADCY (DGSA i RID)Można zrobić kurs zintegrowany ADR + RID lub niezaleznie tylko jeden z tych kursów. I. Zakres kursu: 1. Część ogólna - 24 h.2. Część specjalistyczna: a) przewóz drogowy - 16 h.b) przewóz kolejowy - 16 h.3. Konsultacje - 4 h. II. Ramowy program:1. Część ogólna 1. Przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych, w szczególności cel i zakres regulacji oraz praktyczne posługiwanie się przepisami - 1 h.2. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych, w szczególności zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne, zasady klasyfikacji, przepisy szczególne dla poszczególnych klas, towary niedopuszczone do przewozu, odpady niebezpieczne, materiały i przedmioty wybuchowe (klasa 1), materiały promieniotwórcze (klasa 7) - 4 h.3. Budowa i używanie opakowań, w szczególności ogólne zasady pakowania, rodzaje i kategorie opakowań, kodowanie opakowań, instrukcje pakowania, zasady doboru opakowań - 2 h.4. Zasady znakowania: - nalepki ostrzegawcze, duże nalepki ostrzegawcze, - pomarańczowe tablice identyfikacyjne, - inne znaki i oznakowania, - szczegółowe zasady znakowania - 3 h.5. Dokumentacja: - zasady wypełniania dokumentu przewozowego, - certyfikat pakowania kontenera, - raport powypadkowy, - roczne sprawozdanie - 2 h.6. Szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych: - przewóz towarów niebezpiecznych w ilościach ograniczonych i wyłączonych, - przewóz towarów niebezpiecznych na zasadach wyłączenia spod przepisów, - odstępstwa, ograniczenia przewozowe, - przewozy materiałów promieniotwórczych - 3 h.7. Warunki przewozu, załadunku, rozładunku, manipulowanie ładunkiem: - przewóz sztuk przesyłek, - przewóz towaru luzem, kontenery do przewozu towaru luzem, - pakowanie razem, - załadunek razem - 2 h.8. Obowiązki uczestników przewozu, kontrola przewozów, zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych i za szkody spowodowane takim przewozem - 1 h.9. Ćwiczenia - 6 h.2. Część specjalistyczna: a) przewóz drogowy (ADR)1. Przepisy dotyczące przewozu drogowego: - przepisy krajowe i międzynarodowe dotyczące przewozu drogowego towarów niebezpiecznych - 1 h.2. Dokumentacja: - dokumenty przewozowe w transporcie krajowym i międzynarodowym – zasady wypełniania, ćwiczenia, - instrukcje pisemne zgodne z ADR, - świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR, - zaświadczenie ADR - 1 h.3. Pojazdy: - wymagania konstrukcyjne dla pojazdów, - pojazdy EX/II, EX/III, FL, AT, OX, MEMU, - wyposażenie jednostek transportowych (podstawowe, dodatkowe), - sprzęt gaśniczy, - oznakowanie jednostek transportowych przewożących: sztuki przesyłki, materiały stałe luzem, materiały ciekłe, sypkie lub gazy w cysternach - 4 h. 4. Załadunek i rozładunek: - mocowanie ładunku na pojeździe, - wymagania dotyczące załadunku i rozładunku niektórych towarów, w szczególności ograniczenia ilościowe, - zakazy ładowania razem (do jednego pojazdu) różnych towarów niebezpiecznych oraz towarów niebezpiecznych z żywnością, - zakazy ładowania razem – ćwiczenia - 3 h.5. Przewóz w cysternach: - dobór cysterny na podstawie właściwości fizykochemicznych towaru, - charakterystyka cystern stałych, odejmowalnych, przenośnych, kontenerów-cystern, pojazdów-baterii oraz cystern do przewozu odpadów - kodowanie cystern, - układy i urządzenia bezpieczeństwa stosowane w cysternach, - zasady załadunku i rozładunku cystern - 3 h.6. Zagrożenia dla ludzi i ?rodowiska spowodowane przewozem drogowym towarów niebezpiecznych; ratownictwo techniczne i chemiczne: - zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne, następstwa wypadków, - organizacja systemu ratowniczo-gaśniczego, - powiadamianie o zdarzeniu, - zasady działań ratowniczych na miejscu zdarzenia, - analiza okoliczności i przyczyn zaistniałych zdarzeń, - ochrona środowiska - 3 h.7. Szkolenie kierowców i innych osób związanych z przewozem: - rodzaje i zakres szkoleń, - dokumentacja szkolenia - 1 h. b) przewóz koleją (RID)1. Przepisy kolejowe: - przepisy krajowe i międzynarodowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych koleją, - przepisy zarządcy infrastruktury - 1 h.2. Dokumentacja: - listy przewozowe w komunikacji krajowej i międzynarodowej – zasady wypełniania, ćwiczenia, - dokumenty kolejowe - 2 h.3. Znakowanie wagonów: - zasady znakowania wagonów (krytych, odkrytych, platform), - znaki dotyczące manewrowania - 1 h.4. Przewóz w cysternach: - dobór cysterny do towaru na podstawie stwarzanych zagrożeń oraz stanu skupienia, - charakterystyka cystern stałych, odejmowalnych, przenośnych, kontenerów-cystern, wagonów-baterii oraz cystern do przewozu odpadów - kodowanie cystern, - układy i urządzenia bezpieczeństwa stosowane w cysternach, - zasady załadunku i rozładunku cystern - 4 h.5. Zagadnienie eksploatacyjne: - zdanie/przyjęcie przesyłki do przewozu, - zasady wykonywania prac manewrowych, - formowanie pociągu, - odległość ochronna, - wyposażenie pojazdów trakcyjnych w pociągach z wagonami z towarami niebezpiecznymi, - przewóz wagonów próżnych nieczyszczonych, - oczyszczanie wagonów po przewozie towarów niebezpiecznych - 4 h.6. Zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem towarów niebezpiecznych koleją – ratownictwo techniczne i chemiczne: - zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne, następstwa wypadków, - powiadamianie o zdarzeniu, - zasady działań ratowniczych na miejscu zdarzenia, - przyczyny zdarzeń, - ochrona środowiska - 3 h.7. Szkolenie pracowników: - zasady prowadzenia szkoleń, - dokumentacja szkolenia - 1 h. Oferujemy usługi w ramach doradztwa w zakresie ADR odraz kursy dla kandydatów na doradców DGSA. Każda firma, która zajmuje się:- transportem drogowym materiałów niebezpiecznych (w ilościach wymagających oznakowanie pojazdu tablicami pomarańczowymi ADR),- załadunkiem / rozładunkiem,- pakowaniem,- napełnianiem,ma obowiązek wyznaczyć doradcę DGSA (ADR). Podstawowe obowiązki doradcy DGSA to:- sporządzenie raportu rocznego dla przedsiębiorcy,- sporządzenie raportu powypadkowego,- doradztwo w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,- ocena zgodności realizacji przewozu z wymaganiami określonymi w ustawie i umowie ADR.Służymy również radą przewoźnikom, którzy wożą materiały niebezpieczne na wyłączeniach i chcą mieć pewność, ze wykonują te czynności zgodnie z przepisami ADR.Zapraszamy do współpracy firmy z terenu całej Polski.
Warszawa
(0)
0.0
Pobierz aplikację mobilną
KONTAKT
kontakt@mbooking.pl
695 522 255