Cennik

Korzystanie z Serwisu dla Gości i Konsumentów jest całkowicie darmowe. Cennik dotyczy jedynie Użytkowników - Firm.

 

§1 - Okres próbny

Każdej Firmie przysługuje 30-dniowy okres próbny liczony od dnia utworzenia Konta w Serwisie. W czasie okresu próbnego Firma nie jest zobowiązana do ponoszenia opłat abonamentowych. Przed ukończeniem okresu testowego Firma zostanie powiadomiona automatycznie drogą mailową o możliwości przedłużenia usługi poprzez wybór jednego z trzech dostępnych abonamentów, wskazanych poniżej. Firma będzie mogła dokonać płatności w systemie płatności (np. PayU) w dostępnych w danym momencie formach (np. karta, przelew online).

 

§2 - Plany abonamentowe

Serwis pozwala na wybór trzech odrębnych planów abonamentowych z odmiennym zakresem funkcjonalności. Szczegółowy zakres funkcjonalności w poszczegółnych planach abonamentowych znajduje się w cenniku.

Serwis umożliwia modyfikowanie planu abonamentowego używanego przez Firmę, a także dokonywanie wpłat za kilka miesięcy z góry. Administrator przewiduje możliwość udzielania rabatów za dokonywanie jednorazowej opłaty za kilka miesięcy z góry. W przypadku:

 • wyboru abonamentu Darmowy nie jest koniczne przedłużanie ważności Konta. Konto będzie aktywne dopóki nie zostanie usunięte przez Firmę;
 • zakupu tego samego planu abonamentowego (Standard lub Premium) co posiadany przez Firmę obecnie, ważność Konta zostanie automatycznie przedłużona o kolejny okres i będzie liczona od daty zakończenia poprzedniego planu abonamnetowoego;
 • zakupu innego planu abonamentowego (Standard lub Premium)  niż posiadany przez Firmę obecnie, zakup i przedłużenie abonamentu rozliczane są w sposób następujący:
  • kolejny okres abonamentowy można wykupić dopiero po zakończeniu poprzedniego;
  • w przypadku zakupu planu abonamentowego o niższej kwocie w trakcie trwania poprzedniego, niewykorzystany pakiet przepada. Firmie nie przysługuje z tego tytułu żaden zwrot uiszczonych kwot lub odszkodowanie.
  • w przypadku zakupu planu abonamentowego o wyższej kwocie w trakcie trwania poprzedniego, pozostała niewykorzystana kwota z poprzedniego planu abonamentowego zostanie odliczona od kwoty zakupowanego planu abonamentowego.

 

                 §3 - Opłaty za korzystanie z funkcjonalności dodatkowych

Serwis udostępnia Firmom możliwość zamówienia usług dodatkowych, które nie mieszczą się w ramach abonamentu. Ich rozliczenie oparte jest o ilość zamówionych usług, tj. np. wysłanych wiadomości SMS. Koszt:

  • jednej wiadomości SMS to 0,10 zł netto + obowiązująca stawka VAT;
  • jednego kliknięcia w reklamę to 0,80 zł netto +  obowiązująca stawka VAT.

 

               §4 - Rozliczenia związane z funkcjonowaniem grupowych programów lojalnościowych

Na wysokość abonamentu wynikającego z punktu II Cennika, w odniesieniu do Firm korzystających z Grupowych programów lojalnościowych, mogą mieć wpływ rozliczenia wynikające z przyznanych przez poszczególnych członków programu rabatów. 

Ewentualne zwiększenie lub obniżenie należności wskazanej w pkt. II wynika ze wzajemnych rozliczeń uczestników grupowego programu promocyjnego, który jest rozliczany pomiędzy Użytkownikami w formie rabatów lub dopłat do abonamentu za korzystanie z Serwisu. Na podstawie raportów o ilości udzielonych zniżek na usługi oraz przyznanych punktów przez poszczególne Firmy - członków programu, System automatycznie, w stosunku proporcjonalnym, naliczy należności dla każdej z Firm należącej do danej grupy lojalnościowej.

Informacje o wynikających z tego tytułu rozliczeniach wpływających na wysokość abonamentu Firmy będą otrzymywały w raportach na początku każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy.

Pobierz aplikację mobilną
KONTAKT
kontakt@mbooking.pl
695 522 255